NASZĄ MISJĄ JEST POPRAWA STANU ZDROWIA
ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW, ICH SAMOPOCZUCIA I MOŻLIWOŚCI FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
JAKOŚĆ POPARTA CERTYFIKATAMI
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Przyjazna Przychodnia. Utrzymujemy również ZSZ ISO 9001 i 14001
POMAGAMY PACJENTOM JUŻ OD 1998 ROKU
kompetentnie, w sposób kompleksowy i skoordynowany
Skuteczna rehabilitacja w ramach NFZ lub prywatnie
dla klientów indywidualnych oraz firm

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej: “RODO”, informujemy że:

Administratorami Państwa danych osobowych są:
  • Ewa Żaczek, prowadząca działalność pod firmą Ewa Żaczek, posiadająca numer NIP: 7951263139, numer REGON: 651538020;
  • Henryk Żaczek, prowadzący działalność pod firmą Henryk Żaczek, posiadający numer NIP: 7951074036, numer REGON: 650097588;
  • Maciej Żaczek, prowadzący działalność pod firmą Maciej Żaczek, posiadający numer NIP: 7952313974, numer REGON: 387148398; 
- działający wspólnie w ramach spółki cywilnej Fizjoterapia s.c., NIP: 7952063052, REGON: 650902771, ul. Basztowa 13, 37-700 Przemyśl;


Każdy z Administratorów danych w jednakowym stopniu odpowiada za przetwarzanie danych osobowych oraz jest uprawniony do reprezentacji podmiotu leczniczego Fizjoterapia s.c., stąd swoje uprawnienia wynikające z przepisów prawa możesz realizować wobec każdego z Administratorów danych.

Wszelką korespondencję związaną z zagadnieniami przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym zapytania, wnioski i skargi, mogą Państwo kierować na adres: Fizjoterapia s.c., ul. Basztowa 13, 37-700 Przemyśl, lub telefonicznie: 166750368. 

Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się pisząc na e-mail: , lub telefonicznie: 669924750. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnego z prawem oraz zasadami sztuki medycznej udzielania świadczeń zdrowotnych oraz do wypełnienia celów sprawozdawczych i rozliczeniowych wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Statystycznego. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt. b i c RODO i art. 9 ust. 2 pkt. h RODO w związku z art. 24 ust. 1 i 2 , art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

Odbiorcą niektórych Państwa danych osobowych będą operatorzy oprogramowania służącego do przetwarzania dokumentacji medycznej oraz podmiot wspierający zarządzanie siecią informatyczną. Państwa dane nie zostaną powierzone dalej innym podmiotom przetwarzającym. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla przechowywania dokumentacji medycznej w oparciu o treść przepisów art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. 20 lat (22 lata u dzieci do ukończenia 2. roku życia) w przypadku standardowej dokumentacji, 5 lat w przypadku skierowań, 2 lata w przypadku kiedy świadczenie, o którym mowa w skierowaniu, nie zostało udzielone. 

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratorów danych:

  • dostępu do treści swoich danych, uzyskania informacji o czynnościach przetwarzania oraz uzyskania kopii swoich danych,
  • sprostowania danych w zakresie w jakim są one nieprawidłowe czy niekompletne,
  • ich usunięcia, w sytuacjach wskazanych w przepisach RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach wskazanych w przepisach RODO,
  • przenoszenia danych, w tym otrzymania danych w powszechnie stosowanym, ustrukturyzowanym formacie (np. .xml, .html, .doc, .txt) oraz przesłania ich innemu administratorowi; dotyczy to jednak tylko sytuacji gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub w sposób zautomatyzowany.

Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn spowodowanych szczególną sytuacją jak również wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego, w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne z punktu widzenia możliwości udzielenia przez nas świadczenia. Wymóg ich podania wynika z treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Konsekwencją niepodania danych lub podania danych nieprawdziwych jest brak możliwości udzielania świadczeń medycznych. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jeśli wskazana informacja jest dla Państwa niezrozumiała, możecie Państwo uzyskać więcej informacji od Administratorów danych lub pracownika Rejestracji.

W przypadku, gdyby Państwa dane były w przyszłości przetwarzane przez nas w innym celu, niż wskazanym powyżej, zostaniecie Państwo przez nas o tym poinformowani, a jeżeli będzie wymagało to dodatkowej zgody, zwrócimy się do Państwa z zapytaniem czy takiej zgody nam udzielicie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!