NASZĄ MISJĄ JEST POPRAWA STANU ZDROWIA
ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW, ICH SAMOPOCZUCIA I MOŻLIWOŚCI FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
JAKOŚĆ POPARTA CERTYFIKATAMI
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Przyjazna Przychodnia. Utrzymujemy również ZSZ ISO 9001 i 14001
POMAGAMY PACJENTOM JUŻ OD 1998 ROKU
kompetentnie, w sposób kompleksowy i skoordynowany
Skuteczna rehabilitacja w ramach NFZ lub prywatnie
dla klientów indywidualnych oraz firm

Rejestracja

Rejestracja pacjentów- informacje ogólne
Dokumenty potrzebne do rejestracji
Rejestracja osobista
Rejestracja telefoniczna
Rejestracja przez e-mail
Pacjenci przyjmowani poza kolejnością
Rejestracja- Dział Zabiegowy / Rehabilitacja domowa
Rejestracja- Poradnie
Rejestracja- Ośrodki Dziennej Rehabilitacji (ODR)

 

Rejestracja pacjentów- informacje ogólne

Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie, poprzez osoby trzecie, za pomocą poczty e-mail lub przez portal e-Rejestracji.

Pacjent zgłaszający się do rejestracji w placówkach Fizjoterapii, wpisywany jest na elektroniczną listę oczekujących do odpowiedniej komórki organizacyjnej i zostaje poinformowany o terminie udzielenia świadczenia. Wpis na listy oczekujących następuje w dniu zgłoszenia, w dniach i godzinach pracy Rejestracji. Pacjent powinien powiadomić Rejestrację o każdej zmianie danych adresowych czy telefonu, w celu ułatwienia kontaktu w przypadku możliwości zmiany terminu świadczenia.

 

rejestracja1
rejestracja2

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji

Pacjent rejestrujący się osobiście proszony jest o przedstawienie dowodu tożsamości w celu weryfikacji poprawności danych osobowych zawartych na skierowaniu Pacjent obowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni od dnia wpisu na listę oczekujących. Niedopełnienie obowiązku  terminowego dostarczenia skierowania skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących. Skierowanie może zostać przesłane pocztą (za dostarczone w terminie uznaje się nadanie do 14 dni roboczych przesyłki pocztowej).

Rejestracja osobista

Pacjent może zarejestrować się osobiście, w dni pracy naszych placówek, w godzinach od 7.30 do 19.00 (pon, wt), 7.30-16.00 (śr, czw, pt) w zakładzie głównym Fizjoterapii w Przemyślu oraz od 7.30 do 18:30 w filii w Nienadowej.

Rejestracja telefoniczna

W przypadku rejestracji telefonicznej prosimy o przygotowanie takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, pesel, adres, telefon kontaktowy oraz dane ze skierowania. Pacjent rejestrując się powinien już posiadać wystawione skierowanie. W sytuacji, gdy pacjent dostarczy skierowanie wystawione z datą wystawienia późniejszą niż data wpisu na listę oczekujących zostanie z niej skreślony i ponownie wpisany z datą dostarczenia skierowania, co może wiązać się z wyznaczeniem nowego (na ogół późniejszego) terminu udzielenia świadczenia.

Rejestracja przez e-mail

W przypadku rejestracji elektronicznej prosimy o podanie danych osobowych jak: imię i nazwisko, pesel, adres. Pacjenci proszeni są o pozostawienie telefonu kontaktowego celem dopełnienia rejestracji o dane ze skierowania i ustalenia terminu wizyty.

 

Pacjenci przyjmowani poza kolejnością

Osoby, o których mowa w art. 24b, 24c i 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…), czyli inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" lub weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przyjmowane są poza kolejnością i nie są wpisywane na listy oczekujących. W poradniach świadczenie udzielane jest w dniu zgłoszenia lub jeżeli nie jest to możliwe, w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Prosimy pacjentów o okazywanie stosownych dokumentów uprawniających do przyjęcia poza kolejnością.

Rejestracja- Dział Zabiegowy / Rehabilitacja domowa

W celu rejestracji na zabiegi fizjoterapeutyczne pacjent lub osoba trzecia występująca w imieniu pacjenta proszeni są o przedstawienie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne. Skierowanie na zabiegi traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia. W Dziale Fizjoterapii (ambulatoryjnej i domowej) pacjenci umawiani są na wizytę fizjoterapeutyczną w miarę dostępności 14 dni przed rozpoczęciem cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych. Terminy przyjęć na zabiegi ustalane są na podstawie ich rodzaju oraz oznaczonej przez lekarza kierującego kategorii „pilny” – „stabilny”. W przypadku rejestracji telefonicznej prosimy o jak najszybsze dostarczenie skierowania w celu zweryfikowania zleconych zabiegów i wyznaczenia odpowiedniego terminu.

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie powinno zawierać następujące elementy:

 • pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ;
 • imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania świadczeniobiorcy;
 • rozpoznanie w języku polskim; kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10;
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
 • choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik, zespolenie metalowe, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby zabiegów;
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania.

Rejestracja- Poradnie

W celu rejestracji do Poradni Neurologicznej, Rehabilitacyjnej oraz Logopedycznej pacjent lub osoba trzecia występująca w imieniu pacjenta proszeni są o przedstawienie skierowania do właściwej poradni. Nie dotyczy to kontynuacji leczenia.

Skierowanie powinno zawierać następujące elementy:

 • pełną nazwę świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie
 • adres świadczeniodawcy kierującego
 • nazwę poradni, z której wystawiono skierowanie
 • aktualny, pełny numer umowy zawartej z NFZ
 • nazwę poradni/pracowni, do której kieruje się pacjenta
 • informację o rodzaju skierowania: konsultacja/stałe leczenie
 • dane pacjenta: imię, nazwisko, adres, PESEL
 • rozpoznanie w języku polskim wraz z kodem wg. ICD 10
 • pieczątkę i czytelny podpis lekarza kierującego

W Poradni Rehabilitacyjnej na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

W Poradni Neurologicznej i Logopedycznej w przypadku braku leczenia w ciągu 730 dni, pacjent proszony jest o dostarczenie nowego skierowania.

Każdorazowo pracownicy Rejestracji informują pacjenta o konieczności dostarczenia nowego skierowania i wyznaczają termin świadczenia uzależniony od kategorii medycznej „pilny” – „stabilny” oraz posiadanej informacji o kontynuacji leczenia lub wizycie pierwszorazowej.

Rejestracja- Ośrodki Dziennej Rehabilitacji (ODR)

Rejestracja do ODR Ogólnoustrojowego lub do ODR Pacjentów z Obrzękiem Limfatycznym następuje na podstawie skierowania, które może zostać wystawione przez:

1) Lekarza oddziału:

 • urazowo – ortopedycznego;
 • chirurgicznego;
 • neurochirurgicznego;
 • neurologicznego;
 • reumatologicznego;
 • chorób wewnętrznych;
 • onkologicznego;
 • urologicznego;
 • pediatrii;
 • endokrynologii dziecięcej;
 • diabetologii dziecięcej;
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej;
 • ginekologicznego

lub

2) Lekarza poradni

 • rehabilitacyjnej;
 • urazowo – ortopedycznej;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
 • poradni wad postawy;
 • endokrynologii dziecięcej;
 • diabetologii dziecięcej

lub

3) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Rejestracja do ODR dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego następuje na podstawie skierowania, które może zostać wystawione przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;
 • rehabilitacyjnej;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
 • chirurgii dziecięcej;
 • endokrynologii dziecięcej;
 • diabetologii dziecięcej lub
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rejestracja do ODR dla Osób z Dysfunkcją Narządu Słuchu i Mowy następuje na podstawie skierowania, które może zostać wystawione przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych:

 • otolaryngologicznej;
 • otolaryngologicznej dziecięcej;
 • audiologii i foniatrii;
 • audiologicznej;
 • foniatrycznej;
 • neurologicznej;
 • rehabilitacyjnej.

Rejestracja do ODR dla Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku następuje na podstawie skierowania, które może zostać wystawione przez lekarza następujących poradni specjalistycznych:

 • okulistycznej;
 • neurologicznej;
 • rehabilitacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!